Όσμωση

Share
Εκτύπωση
(0 - 5)

Συχνά ακούμε τις εκφράσεις διάχυση, όσμωση, οσμωτική πίεση και αντίστροφη όσμωση όταν αναφερόμαστε στο νερό του ενυδρείου μας, και στο νερό που είναι κατάλληλο για τους ψάρια και τα φυτά που φιλοξενούνται μέσα σε αυτό. Είναι όροι που πρέπει να κατανοήσουμε –να θυμηθούμε καλύτερα μιας και τα έχουμε κάνει στην Χημεία του γυμνασίου- ώστε να κάνουμε την ζωή στο ενυδρείο μας καλύτερη, αλλά και να καταλάβουμε το γιατί και το πως πρέπει να “φτιάχνουμε” το νερό στο ενυδρείο μας.

Ας ξεκινήσουμε λοιπών με την διάχυση.
Διάχυση είναι η φυσική τάση των μορίων να κινούνται από μια περιοχή όπου βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μια άλλη με μικρότερη συγκέντρωση. 
Αν για παράδειγμα έχουμε νερό με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλυμένων ουσιών (πχ αλάτι) σε δύο θαλάμους, οι οποίοι συγκοινωνούν μεταξύ τους, τότε θα συμβεί το εξής:
Το νερό από το θάλαμο με την μεγαλύτερη συγκέντρωση θα περάσει μέσα στον θάλαμο με την μυκρότερη συγκέντρωση, προσπαθώντας να επιτύχει εξίσωση των συγκεντρώσεων και το ίδιο θα πράξει και το νερό από τον θάλαμο με την υψηλότερη συγκέντρωση. Αυτό θα συνεχιστεί, μέχρις ότου το νερό και στους δύο θαλάμους αποκτήσουν την ίδια πυκνότητα.


Όσμωση και οσμωτική πίεση.
Όσμωσης είναι η διείσδυση διαλύτη μέσω κάποιας ημι-διαπερατής μεμβράνης σε διάλυμα με μεγαλύτερη πυκνότητα. Αν για παράδειγμα έχουμε νερό με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλυμένων ουσιών (πχ αλάτι) σε δύο θαλάμους, οι οποίοι χωρίζονται με μια ημι-διαπερατή μεμβράνη, τότε θα συμβεί το εξής:
Το νερό από το θάλαμο με την μικρότερη συγκέντρωση θα περάσει μέσα από την μεμβράνη προς τον θάλαμο με την μεγαλύτερη συγκέντρωση, προσπαθώντας να επιτύχει εξίσωση των συγκεντρώσεων. Αυτό θα συνεχιστεί, μέχρις ότου το παραπάνω νερό στον αριστερό θάλαμο δημιουργήσει μια πίεση, η οποία να αντιστέκεται στην είσοδο νερού από τον δεξιό θάλαμο. Αυτή η πίεση ονομάζεται και οσμωτική πίεση.


Αντίστροφη Όσμωση.
Όπως είπαμε κατά την διαδικασία της όσμωσης, τα μόρια του νερού περνάνε από το διάλυμα με την μικρότερη συγκέντρωση σε αυτό με την μεγαλύτερη. Κατά την διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης, ασκούμε πίεση στο διάλυμα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση, αναγκάζοντας έτσι τα μόρια του νερού να ακολουθήσουν αντίθετη πορεία απ’ ότι συνήθως και να περάσουν από το διάλυμα με την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αυτό με την μικρότερη. Έτσι το διάλυμα με την μικρότερη συγκέντρωση αραιώνει ακόμα περισσότερο, αποκτώντας έτσι ακόμα μικρότερη πυκνότητα, ενώ το διάλυμα με την μεγαλύτερη αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη πυκνότητα.